Kezdőlap

Vélemények

Engem ez a regény megérintett, tetszett, lezsibbasztott, felkavart, felizgatott, szétzúzott, hátborzongatott :), szétcincált, megkérdőjelezett, mocskosul, rohadtul kihívó és féltékennyé tett és felébresztett és... Folytassam...?

Frankó a csavar végén, és nem lehet rájönni addig, amíg a szerző nem írja le az arra utaló mondatokat. Bravó! Ugyanakkor egy csomó kérdés merült fel bennem. Te Jó Ég, ezek után kiben tud még hinni az a szerencsétlen amúgy is lelkileg totál tönkrement János? Szabad ilyet csinálni valakivel? Önzőség volt ez Júlia részéről? Belegondolt, hogy ez mit fog kiváltani a másik emberből? Elérte, amit akart? Mi a folytatás? (!!!) Mi van, ha én is olyannal levelezem, aki ugyanezt csinálja? Tényleg jobban kellene vigyázni ezzel a Facebookkal? Hogy tudta ezt végigcsinálni? Egyszer sem fordult meg a fejében, hogy a beteg lelkű szerelme ezek után mondjuk öngyilkos lesz? Mennyire beteg az a nő, aki ilyenre képes csak azért, hogy a szeretett személy közelébe kerüljön? Mennyire képtelen az elengedésre? Mennyire szerelmes? Mit nem kap meg a férjétől, ami ennyire hajtja egy másik férfi felé? Mi hiányzik az életéből?...

(S. H.)

Az angol nyelvtanár, neves tankönyvszerző Tainted Love című első regénye ebben a hónapban, áprilisban jelent meg. A három férfiről és egy nőről szóló érdekfeszítő, izgalmas sokszor drámai olvasmányt nem lehet letenni.
Az emberi lélek bonyolultságát, mélyebb rétegeit a szerző lépésről lépésre tárja fel. Szemben Németh László Iszony című regényének főszereplőjével, Takaró Sanyival, Zsolti, a főhős alakjában végre megjelenik a hihetetlen lelkierőt tanúsító, a maga gyarlóságaival együtt is pozitív kisugárzású férfi hős. Ezért Marton Lívia regényét „anti-Iszony”-nak nevezném. Az Iszony ellenpólusává teszi a regényt a modern házaspár kapcsolata, melyet József Attila „szövetség ez már, nem is szerelem”gondolata jellemez a legtalálóbban.

Tisztelt Szerkesztőség!

M. Orlik Erzsébet nyugalmazott nyelvtanár vagyok, ismerője és használója Marton Lívia remek, az általam ismert hazai és külföldi nyelvkönyvek közül is kiemelkedő értékű, úttörő jelentőségű tankönyveinek. Szépírói vénája már ezekben a könyvekben is megmutatkozott. Örülnék, ha nyelvkönyvei után regénye is ismertté válna. Fenti levelemben ehhez szerettem volna hozzájárulni.

A könyv megcáfolja Tolsztoj állításának azt a részét, hogy a boldog családok hasonlítanak egymásra.
Érzésem szerint Júlia családi élete, baráti köre, életkörülményei, azok természet közelisége, több évtized próbáját kiálló házastársi kapcsolata-annak szellemi, lelki és testi vonatkozásaival együtt-, amit a válság csak erősít, páratlan, egyedi, másokkal összehasonlíthatatlan.
Ha ez így van, és ennek ábrázolása végig vonul a regényen, akkor miért kellett a főhősnőnek pokolra mennie? Áll-e a az ő esetében költőnek az a gondolata, hogy „aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni”?
És itt következik az, ami tartok tőle, hogy esetleg sértő lehet számodra. Júlia nem érzi teljesnek az életét, mert félti az idő múlásától női vonzerejének hanyatlását. Eszembe jutott, hogy a csodálatos Domján Edit ezt, elérve a negyvenet, nem tudta elviselni. Ki kell mondani, Júliát hiúsága vitte harcba, vitte rá az erőpróbára. Életében minden arannyá vált, amihez hozzáért, női mivolta itt is győzedelmeskedett, és nem is akárkivel szemben. Költőt, nagy tehetségű prédikátort, vonzó férfit hódított meg, de a természet törvényeit már nem tudta legyőzni, hiába törekedett erre, a férfi hajlamait nem tudta más irányba terelni. És a happy end szinte meseszerű: a kitérő megerősítette, megtermékenyítette házastársi kapcsolatukat. Pokolra kellett menni ezért? Talán igen, mert Marton Lívia ezzel lett „dudás”, azaz író, akinek főhőse, Júlia átélte a szenvedések poklát is.
Elolvasva a regényt, megerősítve látom szakmai ajánlásom gondolatait. A napjainkban megjelenő számos irodalmi mű reménytelenséget árasztó hangulatával, a környezet lepusztult érzelmi világának ábrázolásával ennek a műnek a mondanivalója az életigenlés. Ezt fejezi ki a főhősnő méltó párja, Zsolti ábrázolása is, akinek alakjában megjelenik a hihetetlen lelkierőt tanúsító, a maga gyarlóságaival együtt is pozitív kisugárzású férfihős. Kapcsolatukat József Attila „szövetség ez már nem szerelem” gondolata jellemzi legplasztikusabban.

Dr. Major Ferenc Károlyné

Ez az alcíme Marton Lívia nemrégiben megjelent regényének, amelyet a 87. Ünnepi Könyvhét noszlopi könyvtári estjén ismerhettek meg az olvasók.

Az író beszélgetőtársa Árus-Kovács Gábor, énekes-gitáros közreműködője Kovács Viktor volt.

Marton Lívia Tainted Love c. műve 18-as karikájú nyíltsággal tárja fel három ember egymáshoz kapcsolódását, akik mai bonyolult világunk útvesztőiben bolyonganak. Bár mindegyik regényalak a jóra törekszik, tetteik mégsem szolgáltatnak követendő példát.

A zenével indított beszélgetés során az írói szándék és a kérdésekben megnyilvánuló olvasói vélemények közös útra találtak. Nyilvánvalóvá vált, nem elég pusztán egymásra figyelnünk, kell tudnunk azt is, milyen veszélyeket hordoz napjainkban internethasználat, drogfogyasztás, alkoholizmus, szexuális szabadosság...

Megnyugtatóan hatottak Árus-Kovács Gábor összegző szavai, amikor arról szólt, hogy a 18. századi ipari forradalom óta felgyorsuló technikai változásokkal párhuzamosan felgyorsult az ember önpusztító tevékenysége is. Napjainkban alig kap hangot az a tény, hogy nem vittek és visznek véghez maradandó jót azok, akik bármi áron kitűnni vágynak, mert az érdem azoké, akik „tették és teszik, amit kell”.

Magyar Erzsébet

Nem vagyok esztéta, csupán vonzalmaim kapcsán osztanék meg pár gondolatot. Rögtön egy párhuzammal, hogy nálam Marton Livia a könyv szerzője, egy női Nádas Péter. Nádas ma Eszterházy mellet, legnagyobb szépírónk. Nádas kíméletlen őszinteséggel ír emberi kapcsolatainkról, viszonyainkról, így a másságról, a melegségről is. A regény e tekintetben is minden porcikájában hiteles és igaz!!! Lírikus metszetei (Marc Almond) legalább annyira érzékennyé tesznek, mint a végig jelenlevő vibráló érzékiség, a sodró sokszínűség a történeti folyamat egybetartó sokrétegűsége. Friss bennem az élmény és a világ is frissebb lett körülöttem. Jó szívvel szeretettel ajánlom mindenkinek!!!

Vogel Róbert György