Kezdőlap

60., vers

Himnusz a hősnek hexameterben a hatvanadikra

2020. november 29.

Himnusz a hősnek, a hű hitvesnek a hatvanadikra (hexameterben)

Férfiuról szólj nékem, Múzsa, kinek neve József!

Élő emberpéldányok közül ő kimagaslik

Mind nagy eszével, mind szikrázó, bölcs humorával,

Mind daliás termettel. Tudd meg: nála se jobbat,

Nála se szebbet nem lelhetsz tán szerte világon.

Nézd hát! Ifju titánként, hősként áll teelőtted,

Bár hihetetlen, hatszor tíz év nyomja a vállát.

Nézd izmos, hosszú combját, szép kékerü karját,

Boltozatos mellét, ősz, selymes, kurta szakállát!

Domboru homloka, mélytüzü kék szeme, éteri arca

Hold sugarához méltón fénylik s éjbe sugároz.

Én, gyarló nő, áldom az Istent szüntelen érte,

Hogy szolgálhatom őt, ez dicsteli, lángeszü férfit,

S társa lehettem küzdelmében, létviharában.

Bár porszem csak néki az ellenség, amit elfú,

Ellen senki se állhat, minden törpül előtte.

Sziklaszilárd jellem, hű hitves, jó atya, nagy hős!

Zengjük tetteidet! Legyen áldás életed útján!