Kezdőlap

Blog
Református

Indexkép

Húsvéti legációm Hévízen

2018. április 5.

Az elmúlt napok hűvös, esős időjárása után húsvétra végre kisütött a nap és a szél is csillapult. Csak hétfő reggel készültünk Hévízre, de vasárnap felhívott Ida, a vendéglátónk, hogy nem tudnánk-e már aznap elindulni, mert szabad a szobánk. Meghánytuk-vetettük a dolgot, a délutáni református istentisztelet után összepakoltunk, beültünk az autóba és irány Hévíz! Jól tettük, hogy így döntöttünk, hiszen így nem kellett korán felkelni, és este még elsétálhattam megnézni a templomot. Mivel a szállásunktól alig több, mint tíz percre volt, úgy döntöttem, reggel gyalog megyek.

Indexkép

Első legációm

2017. december 26.

A „legáció” szó jelentése a Pallas Nagylexikon szerint: „ünnepi követség, így nevezik a magyar reformátusoknál azt az intézményt, hogy a ref. főiskolák a három főünnepre (karácsonyra, húsvétra, pünkösdre) prédikálás végett az egyes egyházakba hittanhallgatókat, jogászokat és tanítóképző-intézeti növendékeket küldenek ki. Ez intézmény keletkezése valószínűleg a reformáció korára vihető vissza, amikor nem jutott minden egyházba lelkész, s a hiányon úgy segítettek, hogy legalább a főbb ünnepekre tanulókat küldtek. Legrégibb történeti adat reá vonatkozólag 1630-ból van, amikor Zólyomi Dávid részükre 50 frtot hagyományoz. 1671., amikor a sárospataki iskolát elfoglalták a reformátusoktól a jezsuiták, a tanulók egy része szinte a papokhoz ment segédkezni, sokan azért ez eseménytől keltkezik e szokás életbe léptetését. 1759 ápr. 26. a helytartótanács betiltotta a legációba menetelt s csak 1776. engedte meg újra; 1784-90. újra föl volt függesztve, s ettől kezdve ma is életben van. A legátusnak (ez a neve a legációba menő ifjúnak) az iskola pecsétjével megerősített könyvet (libellus) adnak, amibe az iskola részére küldött adományt bevezetik, továbbá az egyházat üdvözlő levelet (pátens); a legrégibb ilyen debreceni pátens Péczely Józsefnek, battyogi legátus korából, 1776-ból való.”