Kezdőlap

Blog
Kérdés

Indexkép

A fordítás és kérdésalkotás „varázsigéi”

2017. február 21.

Körülbelül 12 éves kortól a legtöbb gyerektől már elvárható, hogy tudatosan alkalmazzák a tanult idegen nyelv egyszerűbb nyelvtani szabályait, de vannak állandóan visszatérő problémák. Az angol nyelv esetében a legtöbb gondot talán a fordítás és a kérdések alkotása okozza, ugyanis a mi anyanyelvünk szerkezete, logikája gyökeresen eltér attól. Ezért a biztonság kedvéért mindig elmagyarázom (magyarul!) a nyelvtant, szem előtt tartva, hogy a gyerekeknek még néha a saját anyanyelvükön is gondot okozhatnak az efféle nyelvtani fogalmak, mint alany, állítmány, tárgy, személyes névmás, helyhatározó stb. Pedig ezek ismerete nélkül elég nehéz dolgunk van...