Kezdőlap

Blog
Karácsony

Indexkép

10 nagyalásonyi gyerek karácsonyi ajándéka

2019. december 22.

Az idei utolsó tanítási napon, december 20-án a karácsonyi műsor keretében "átadtam" az ajándékot a 10 nagyalásonyi 6-8. osztályos tanulónak: egy-egy színházjegyet a január 11-i Hair előadásra Ajkán. Ők a következők: Kővári Balázs, Sikos Evelin, Süle Jázmin, Varga Nóra (6. osztály); Kovács Virág, Sikos Dominik (7. osztály); László Barbara, Molnár Milán, Nagy Gábor Ivó és Vánkos Kornél.

Indexkép

Menekülésünk (Kató néni naplója)

2018. január 17.

Ma 115 éve született Kató néni - Csikós Józsefné - apósom nagynénje. Naplója nemrégiben került hozzám, és én szinte kötelességemnek éreztem, hogy megosszam szívszorító történetét arról, hogyan kellett menekülniük a háborús Budapestről...

Indexkép

Első legációm

2017. december 26.

A „legáció” szó jelentése a Pallas Nagylexikon szerint: „ünnepi követség, így nevezik a magyar reformátusoknál azt az intézményt, hogy a ref. főiskolák a három főünnepre (karácsonyra, húsvétra, pünkösdre) prédikálás végett az egyes egyházakba hittanhallgatókat, jogászokat és tanítóképző-intézeti növendékeket küldenek ki. Ez intézmény keletkezése valószínűleg a reformáció korára vihető vissza, amikor nem jutott minden egyházba lelkész, s a hiányon úgy segítettek, hogy legalább a főbb ünnepekre tanulókat küldtek. Legrégibb történeti adat reá vonatkozólag 1630-ból van, amikor Zólyomi Dávid részükre 50 frtot hagyományoz. 1671., amikor a sárospataki iskolát elfoglalták a reformátusoktól a jezsuiták, a tanulók egy része szinte a papokhoz ment segédkezni, sokan azért ez eseménytől keltkezik e szokás életbe léptetését. 1759 ápr. 26. a helytartótanács betiltotta a legációba menetelt s csak 1776. engedte meg újra; 1784-90. újra föl volt függesztve, s ettől kezdve ma is életben van. A legátusnak (ez a neve a legációba menő ifjúnak) az iskola pecsétjével megerősített könyvet (libellus) adnak, amibe az iskola részére küldött adományt bevezetik, továbbá az egyházat üdvözlő levelet (pátens); a legrégibb ilyen debreceni pátens Péczely Józsefnek, battyogi legátus korából, 1776-ból való.”